Jump to content
Sign in to follow this  
Vice

Zasady postępowania i umowa użytkownika PlayINERA

Recommended Posts

Poniższe zasady regulują podstawową interakcję w obrębie serwera PlayINERA Lineage II i strony internetowej PlayINERA (w tym forów dyskusyjnych). Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie tych zasad postępowania może skutkować usunięciem konta PlayINERA lub działaniem dyscyplinarnym (patrz punkt 8).


Grając na PlayINERA lub korzystając z którejkolwiek z powiązanych usług, automatycznie akceptujesz następujące zasady:

1) OGÓLNE

    1.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PlayINERA MOŻE, W PEŁNYM STOPNIU I ABSOLUTNEJ DYSKRECJI, ZMIENIĆ ZASADY POSTĘPOWANIA BEZ ŻADNEGO POWIADOMIENIA.
    2.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PlayINERA JEST BEZPŁATNĄ USŁUGĄ, A JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA DOTYCZĄCEJ WSZYSTKICH OFEROWANYCH USŁUG NIE UPRAWNIAJĄ UŻYTKOWNIKA DO REKOMPENSATY.
    3.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PlayINERA MOŻE, W PEŁNEJ I ABSOLUTNEJ DYSKRECJI, ZMIENIĆ DOWOLNE DANE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TAK DŁUGO, JAK UZNAJE SIĘ JE ZA SZKODLIWE LUB OBRAŹLIWE.
   4. NIE MOŻESZ PUBLIKOWAĆ ANI PRZEKAZAĆ PRAWDZIWYCH INFORMACJI GRACZA (NAZWA, ADRES, NAZWA KONTA, ITP.) PRZEZ SERWER GRY PlayINERA LUB NA OFICJALNYM FORUM PlayINERA.
  5. NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z SZKODLIWEGO, GROŻĄCEGO, OBRAŹLIWEGO, OSZCZERCZEGO, OBSCENICZNEGO, NIENAWISTNEGO, OBRAŹLIWEGO RASOWO LUB ETNICZNIE JĘZYKA PODCZAS KOMUNIKACJI PRZEZ KANAŁY PUBLICZNE PlayINERA. OBEJMUJE TO GLOBALNE / SHOUT I OGÓLNE KANAŁY CZATU W GRZE.
   6.NIE MOŻESZ UMIESZCZAĆ ANI LINKOWAĆ ŻADNYCH SZKODLIWYCH, GROŻĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, OSZCZERCZYCH, OBSCENICZNYCH, NIENAWISTNYCH, OBRAŹLIWYCH RASOWO LUB ETNICZNIE OBRAZÓW LUB TREŚCI.
   7. PODCZAS KOMUNIKACJI NA SERWERZE PlayINERA ZA POMOCĄ CZATU GLOBALNEGO (= KANAŁ CHATU), NIE MOŻESZ SPAMOWAĆ ANI DUPLIKOWAĆ WIADOMOŚCI.
  8.  NIE MOŻESZ PRZESYŁAĆ ANI UMIESZCZAĆ ŻADNYCH NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI W GRZE LUB NA FORUM NA TEMAT SERWERA PLAYINERA LUB PRACOWNIKÓW PlayINERA W CELU SPOWODOWANIA SZKODY.
  9. NIE MOŻESZ PODSZYWAĆ SIĘ POD JAKIEGOKOLWIEK CZŁONKA PERSONELU PlayINERA.
 10.   NIE MOŻESZ NARUSZAĆ ŻADNYCH LOKALNYCH, PAŃSTWOWYCH, KRAJOWYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH PRAW LUB REGULAMINÓW.
   11. NIE MOŻESZ PROMOWAĆ ANI REKLAMOWAĆ INNYCH SERWERÓW GRY LINEAGE II NA SERWERZE GRY PlayINERA LUB NA FORUM PlayINERA.
  12.  NIE MOŻESZ MODYFIKOWAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI KLIENTA PlayINERA, CHYBA ŻE ZOSTAŁEŚ WYRAŹNIE UPOWAŻNIONY PRZEZ PRACOWNIKA PlayINERA.
   13. NIE MOŻESZ MODYFIKOWAĆ ANI PRÓBOWAĆ MAJSTROWAĆ PRZY SERWERZE GRY PlayINERA ANI PRZECHWYCAĆ DANYCH POMIĘDZY SERWEREM GRY PlayINERA A KLIENTEM LINEAGE II. (
PACKET SNIFFING, PACKET HACKING)
  14. NIE MOŻESZ ZAMIERZAĆ ANI PRÓBOWAĆ SPRZEDAŻY, HANDLU, UDOSTĘPNIANIA LUB PRZENIESIENIA DOSTĘPU DO DOWOLNEGO KONTA PlayINERA.
  15. NIE MOŻESZ SPRZEDAWAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW LUB USŁUG ZA REALNĄ WALUTĘ (RMT).

16. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE WYMIENIAĆ LUB PRZESYŁAĆ JAKIEGOKOLWIEK NARUSZAJĄCEGO PRAWA AUTORKSIE LUB NIELEGALNEGO OPROGRAMOWANIA PRZEZ FORUM PlayINERA.
17.UŻYTKOWNIK MUSI WYPEŁNIAĆ INSTRUKCJE AUTORYZOWANEGO PERSONELU PODCZAS GRY NA SERWERZE PlayINERA.
18.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE INSTRUKCJE PODANE PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRACOWNIKÓW PlayINERA MUSZĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZASADY UŻYTKOWANIA.
19.NIE MOŻESZ ORGANIZOWAĆ ANI BYĆ CZŁONKIEM JAKICHKOLWIEK GRUP, KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA RASIŹMIE, SEKSIŹMIE, ANTYRELIGIJNEJ, ANTYETNICZNEJ LUB INNEJ FILOZOFII NIENAWIŚCI.
20.NIE MOŻESZ PODAWAĆ FAŁSZYWYCH INFORMACJI ANI CELOWO UKRYWAĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODCZAS REJESTRACJI KONTA W GRZE LUB KONTA NA FORUM.
21.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE PlayINERA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ PRYWATNĄ KOMUNIKACJĘ WYMIENIONĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. JEŻELI UWAŻASZ, ŻE INNY UŻYTKOWNIK CIĘ OBRAZIŁ, MOŻESZ UŻYĆ POLECENIA W GRZE ”/ block [NICK].

2) KONTA (SERWER GRY I FORUM)

  1.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KAŻDE KONTO MOŻE BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ.
   2.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TO ON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZABEZPIECZENIE JAKICHKOLWIEK MECHANIZMÓW KONTROLI DOSTĘPU ZWIĄZANYCH Z KONTEM, TAKICH JAK HASŁO LUB ADRES E-MAIL.
    3.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TO ON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANIE TREŚCI NA TEMAT WŁASNEGO KONTA.
   4. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE PlayINERA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE W WYNIKU UDOSTĘPNIANIA WŁASNEGO KONTA.

3) BŁĘDY

   1. NIE MOŻESZ WYKORZYSTYWAĆ ŻADNEGO BŁĘDU W GRZE PlayINERA. PONADTO NIE MOŻESZ  OGŁASZAĆ JEGO ISTNIENIA (W PRZYPADKU BŁĘDÓW, KTÓRE MOGĄ DAĆ NIEZAMIERZONE KORZYŚCI GRACZOM), BEZPOŚREDNIO DO INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ WIADOMOŚCI W GRZE, BĄDŹ PRZEZ OGÓLNODOSTĘPNE FORUM.
   2. UŻYTKOWNIK MUSI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ KAŻDY BŁĄD (W PRZYPADKU POWAŻNYCH BŁĘDÓW, PATRZ SEKCJA 3.3) PRZEZ FUNKCJĘ
'Report a Bug' ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W COMMUNITY BOARD.
   3. UŻYTKOWNIK MUSI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ WSZELKIE BŁĘDY (BŁĘDY, KTÓRE UDZIELĄ UŻYTKOWNIKOWI NIETURALNEJ LUB NIEZAMIERZONEJ KORZYŚCI) CZŁONKOWI ZESPOŁU PLAYINERA PRZEZ SYSTEMEM PETYCJI W GRZE LUB POPRZEZ PRYWATNĄ WIADOMOŚĆ NA FORUM LUB W GRZE.

4) PRZEDMIOTY W GRZE

   1. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTÓW W GRZE W SWOIM POSIADANIU JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
   2. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZNIE ON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POTWIERDZENIE CENY ZAKUPU WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW ZE SKLEPÓW GRACZY.
 3.   PlayINERA NIE ODZYSKUJE ANI NIE PRZYWRACA ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE WŁASNORĘCZNIE ODDAŁEŚ BĄDŹ KUPIŁEŚ OD INNYCH GRACZY.
  4. PlayINERA NIE BĘDZIE MIAŁA WPŁYWU NA ŻADNE PRZEDMIOTY, KTÓRE ZOSTAŁY UZYSKANE W SŁUSZNY SPOSÓB.

 

5) ZABRONIONE  SZKODLIWE DZIAŁANIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może, bez pisemnej zgody upoważnionego członka personelu PlayINERA, wykonywać następujących czynności:

   1. KORZYSTAĆ LUB UDOSTĘPNIAĆ INNYM JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE ZWIĄZANE Z GRĄ LINEAGE II, W TYM JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE („BOT”) LUB OPROGRAMOWANIE PRZEZNACZONE DO ZMIANY LUB MODYFIKACJI DZIAŁANIA GRY LINEAGE II.
  2.  KORZYSTAĆ LUB UDOSTĘPNIAĆ INNYM JAKIEKOLWIEK USŁUGI ZWIĄZANE Z GRĄ LINEAGE II, W TYM, ALE NIE OGRANICZONYM DO:
       1. JAKIEKOLWIEK USŁUGI, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA GRĘ LINEAGE II; LUB
       2. JAKIEKOLWIEK USŁUGI, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ CHARAKTERYSTYKI ZWIĄZANE Z KONTEM LUB POSTACIĄ, TAKIE JAK ZWIĘKSZENIE POZIOMU POSTACI („POWER-LEVELLING”).
  3.  MODYFIKOWAĆ, DOSTOSOWYWAĆ, DEKOMPILOWAĆ JAKIEKOLWIEK PLIKI KLIENTA GRY, BĄDŹ PLIKI DODANE PRZEZ ZESPÓŁ PlayINERA.
   4. CZERPAĆ ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZWIĄZANEJ Z GRĄ PlayINERA LINEAGE II, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO:
       1. DOSTARCZANIE LUB UZYSKIWANIE JAKIEGOKOLWIEK PRZEDMIOTU.
   5. KORZYSTAĆ, UZYSKIWAĆ LUB PODAWAĆ DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA GRY LINEAGE II, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO:
        1.OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PRZECHWYTUJE LUB W INNY SPOSÓB ZBIERA DANE Z GRY LUB PRZEZ GRĘ LINEAGE II.
        2.OPROGRAMOWANIA NIE DOSTARCZONEGO PRZEZ PlayINERA, KTÓRE TWORZY LUB UTRZYMUJE JAKĄKOLWIEK KOMUNIKACJĘ DO SERWERA GRY PlayINERA LUB STRONY INTERNETOWEJ.

 

6) KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH

   1. NIE MOŻESZ UŻYWAĆ ŻADNYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH (TAKICH JAK „BOTY”) W CELU ZAUTOMATYZOWANIA FUNKCJI ROZGRYWKI, W TYM GRY,PISANIA WIADOMOŚCI, INTERAKCJI LUB ZBIERANIA PRZEDMIOTÓW NA SERWERZE GRY PlayINERA.
ZŁAMANIE ZASADY SPOWODUJE WYKONANIA DZIAŁAŃ DYSCYPLINARNYCH (PATRZ SEKCJA 8.3).

   2. NIE MOŻESZ UŻYWAĆ ANI PRZECHOWYWAĆ JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW INNYCH OSÓB UZYSKANYCH W SPOSÓB OPISANY W PUNKCIE 5 I 6.1.

7) ICOIN (DOTACJE) I KUPONY INERA

    1.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAKUP ICOIN (MONETY INERA) JEST CAŁKOWICIE DOBROWOLNE I NIE JEST WYMAGANYE BY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SERWERA GRY PlayINERA.
    2.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ZAKUP ICOINÓW (MONET INERA) NIE UPRAWNIA DO NICZEGO WIĘCEJ NIŻ CO JEST DOSTĘPNE W SKLEPIE INERA W GRZE LUB SERWISIE USŁUG W COMMUNITY BOARD.
   3. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZNIE ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKORZYSTANIE FUNKCJI „GIFT ICOIN”.
   4. NIE MOŻESZ SPRZEDAWAĆ ICOINÓW (MONETA INERA) LUB KUPONÓW NA NIE ZA REALNE PIENIĄDZE (RMT) BEZ PISEMNEJ ZGODY OD UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA GRUPY PlayINERA.

 

8] DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE

    1. PlayINERA MOŻE, W PEŁNEJ I ABSOLUTNEJ DYSKRECJI, USUNĄĆ TWOJE KONTO W GRZE LUB NA FORUM.
   2.  PlayINERA MOŻE, W PEŁNEJ I ABSOLUTNEJ DYSKRECJI, USUŃĄĆ WSZELKIE PRZEDMIOTY W GRZE ZWIĄZANE Z TWOJĄ POSTACIĄ LUB KONTEM W GRZE, TAK DŁUGO, JAK ZOSTAŁY UZYSKANE NIENATURALNIE.
   3.  NARUSZENIE REGUŁ WYMIENIONYCH W CZĘŚCI 6 BĘDZIE KARANE  NASTĘPUJĄCO:
        1.   PIERWSZE PRZYŁAPANIE: 48-GODZINNY BAN
        2.   DRUGIE PRZYŁAPANIE: BAN PERMANENTNY

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...